Monthly Archives: เมษายน 2012

ความทรงจำ (Your Memorial)

มาตรฐาน

ทุกๆคนล้วนมีความสุข ความทรงจำ ความประทับใจ มากมายอยากเก็บไว้
อยากให้มันอยู่กับเราไปตราบนานเท่านาน
แต่หากเราเอาสิ่งเหล่านั้นทาบวางและฝังมันไปบนวัตถุ
หรือ
คิดว่าวัตถุเหล่านั้นคือความทรงจำแล้ว
เมื่อถึงวันที่เรารักษามันไว้ไม่ได้ จากสิ่งที่เคยสร้างความสุข
กลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างความทุกข์มาแทนที่
หากจะเก็บความทรงจำที่มีค่า หรือ งดงาม ไม่ให้เลือนหาย
“จงเก็บมันไว้ในหัวใจของเราเอง”
โฆษณา

มุมเล็กๆ

มาตรฐาน
ในป่าใหญ่มีแมกไม้หลากพันธุ์ บ้างสูงใหญ่ บ้างเป็นเพียงต้นหญ้า
มองไปรอบตัวเราก็ไม่ต่างกัน
ไม่ว่าจะอยู่โดดเด่นกลางป่าใหญ่ หรือหลบมุมงอกเงยตามพื้นชุ่ม
ความสวยงามย่อมมีอยู่ทุกที เพียงแค่เราจะหันไปมองมันหรือไม่